ADRESA A PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI

currex GmbH
motion analysis solutions
Schaartor 1
20459 Hamburg
Germany

DAŇOVÉ INFORMACE
Výkonný ředitel:        Björn Gustafsson
Vedeno u:                 Amtsgericht Hamburg
Obchodní rejstřík:     HRB 89496
DIČ:                          43/713/00193
VAT DIČ:                   DE 235922386

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Název účtu:               currex GmbH
Název banky:            Deutsche Bank
Adresa banky:           Rathausplatz 1, 24103 Kiel, Germany
BIC:                           DEUTDEDB210
IBAN:                         DE 61210700240037551900
 

ZASTOUPENÍ
V souladu s § 6 MDStV – Germany’s Interstate Media Services Agreement: Björn Gustafsson

AUTORSKÁ PRÁVA K DÍLU

V případě neoprávněného užití, zkreslení nebo přenosu našeho díla, neoprávněného převodu práv na přetisk třetím stranám a neoprávněné výroby kopií a duplikátů, jakož i jejich převodu na třetí strany, s přihlédnutím k nárokům na odškodnění, vznikne povinnost uhradit nejméně pětinásobek běžného poplatku za užití.

CODE & DESIGN

Digitalagentur freshlabs, Hamburg